23 augusti 1939

Icke-angreppsavtal

mellan Sovjetunionen och Tyskland

 

 

Det är över 60 års sedan det berömda icke-angreppsavtalet skrevs under av Sovjetunionen och Tyskland. Avtalet har använts under kalla krigets år till att smutskasta Sovjetunionen genom att framställa landet som en allierad till Nazityskland. Smutskastningskampanjen pågår idag med full styrka även om Sovjetunionen inte längre finns. Meningen är nu som då att bekämpa de kommunistiska sympatierna och försvara kapitalismen. Det är därför viktigt att ge den svenska allmänheten en beskrivning av vad som hände när icke-angreppsavtalet skrevs under.

 

Europa 1939

Den politiska situationen i Europa år 1939 präglades av stor politisk och militär spänning provocerad av de fascistiska ländernas attacker och erövringar under trettiotalet. I oktober 1935 invaderade det fascistiska Italien Abessinien (Etiopien) som ockuperades av italienarna 1936 efter stora massakrer på befolkningen. I Spanien startade samma år fascisterna ett fasansfull inbördeskrig vilket de skulle vinna två år senare med stor militär hjälp av det fascistiska Italien och Nazityskland. 1936 gick Nazityskland även ihop med Japan i antikomminternpakten mot Sovjetunionen, en pakt till vilken Italien anslöt sig. I mars 1938 ockuperade Nazityskland Österrike med förevändning att en kommunistisk statskupp var nära förestående.

 

Frankrikes svek mot Tjeckoslovakien

Tjeckoslovakien blev Nazitysklands nästa offer. I maj 1938 koncentrerade Hitler de tyska trupperna vid den tjeckoslovakiska gränsen och ställde krav på de landområden där den tysktalande befolkningen bodde. I detta område, Sudeterna, fanns alla tjeckoslovakiska fästningar och andra försvarsanläggningar mot väst, Nazityskland. Att förlora Sudeterna skulle innebära att lämna vägen fri för en tysk invasion. Sovjetunionen som hade ett fredsfördrag med Tjeckoslovakien mobiliserade 40 divisioner till sin västgräns och uppmanade Frankrike, som också hade en militärallians med Tjeckoslovakien, att ta Tjeckoslovakien i försvar. Men Frankrike svek sin allierade. Den 29 september 1938 i München undertecknade Frankrike och England en pakt med Nazityskland och Italien som gav tyskarna rätt att annektera Sudetområdet. Några dagar senare ockuperade nazisterna Sudeterna. (Strax efter, ockuperade Polen och Ungern, där högern hade makten, delar av Tjeckoslovakien i Teschen och Slovakien.)

 

”Fred i vår tid”?

Det var det berömda talet ”Fred i vår tid” som Englands statsminister Chamberlain proklamerade vid ankomst till England, som skulle garantera fred i Europa inom en överskådlig framtid. Trots att Tjeckoslovakien hade en militäralians med Frankrike till gemensamt försvar mot Tysklands aggressiva planer blev den tjeckoslovakiska regeringen aldrig tillfrågad om landets delning och framtid eller bjuden till förhandlingarna i München. Det närmaste de tjeckoslovakiska regeringsrepresentanterna kom Münchenförhandlingarna var väntrummet utanför förhandlingslokalerna. Där fick de sitta och vänta på beslutet om Frankrikes och Englands förräderi. Sovjetunionen, som också hade en militärallians med Frankrike och var en av de stora militärmakterna i Europa., blev inte heller bjuden till München. Anledning var att Sovjetunionen förespråkade en antifascistisk front för att få stopp på Hitlers krigspolitik. Detta gick tvärt emot västdemokratiernas svansande efter Hitler.

 

England-Tyskland Icke-angreppspakt

Dagen efter Münchenöverenskommelsen den 30 september 1938 undertecknade England och Tyskland en gemensam deklaration om att aldrig mera gå i krig mot varandra. Frankrike gjorde detsamma i december 1938. Englands och Frankrikes fresdavtal med Hitler lämnade Sovjetunionen som enda försvarare för den antifascistiska kampen och militär motståndare till Hitler. Men München och fredsavtalet till trots blev det ändå krig. Det hade aldrig varit meningen att Nazitysklands expansion skulle sluta vid Sudeterna. Den 15 mars 1939 bröt tyskarna mot Münchenöverenskommelsen, intog Tjeckoslovakien, ockuperade huvudstaden Prag och delade landet i två tyska lydstater. Tjeckoslovakien upphörde att existera. En vecka senare ockuperade Tyskland Klaipedaområdet (Memel) i Litauen och reste nya territoriella krav, denna gång mot Polen. Nazisterna krävde den så kallade ”polska korridoren”, ett område mellan Ostpreussen och det övriga Tyskland, Polens enda utgång mot havet.

 

Mot Sovjetunionen

Nazitysklands krigståg gick mot öst och Sovjetunionen. Där, hade Hitler bestämt redan 1925, skulle Tysklands erövra nya landområden. Men mellan Hitler och Sovjetunionen fanns Polen som hade försvarsavtal med Frankrike och England. Risken för en utbredd konflikt med flera stora militärmakter inblandade var mycket stor. Sedan Münchenförräderiet mot Tjeckoslovakien var den politiska hemsituationen i väst förändrad och om Polen angreps av tyskarna blev de ledande politikerna i Frankrike och England tvungna att ingripa för att inte tappa ansiktet inför sitt folk. Å andra sidan om England och Frankrike kunde bygga upp en situation där Sovjetunionen ensam försvarade Polen och ensam gick i krig mot Nazityskland kunde västmakternas politiker undkomma kritik genom att hänvisa till en uppgörelse mellan ”två icke demokratiska länder”. Det var denna taktik som de franska och engelska regeringarna bestämde sig för i sin strävan att få Nazityskland att attackera Sovjetunionen.

 

Även vid Sovjetunionens östgräns var den militära situationen väldigt spänd. Redan 1931 hade de japanska imperialisterna invaderat Manchuriet i norra Kina som de gjorde till en japansk koloni liksom Korea hade blivit sedan 1910. Manchuriet användes som utgång till nya aggressioner mot Kina. Sommaren 1937 attackerade Japan Shanghai med 100.000 man och invaderade nordkina från Manchuriet. Hotet från de japanska imperialisterna vände sig nu mot Vladivostok, den sovjetiska Stillahavskusten och republiken Mongoliet med vilken Sovjetunionen hade ett alliansfördrag. I maj 1939 invaderade Japan Mongoliet vid floden Chalchin-Gol. Sovjetunionen kom till Mongoliets försvar. Efter fyra månaders hårda strider var den japanska armén, i slutet av augusti, fullständigt besegrad och tvingades att retirera med stora förluster.

 

Sovjetunionen föreslår säkerhetssystem mot nazityskland

Under hela 1930-talet kämpade Sovjetunionen för att övertyga alla de som vände sig mot fascismen och nazismen att upprätta ett kollektivt säkerhetssystem för att stoppa kriget. Två dagar efter tyskarnas intåg i Prag, den 17:e april 1939 när den krassa verkligheten hade visat världens folk det meningslösa med en överenskommelse som lämnade fria händer åt nazister och fascister, lämnade Sovjetunionen än en gång ett konkret förslag till ett trepartsavtal med Frankrike och England, till ömsesidigt militärt stöd mot Tyskland. En utbredd opinion stödde en sådan pakt i Frankrike och England. I opinionsundersökningar gjorda sommaren 1939 i Frankrike var 76% för användning av militär kraft om Tyskland invaderade Polen och så många som 81% stödde en allians mellan England, Frankrike och Sovjetunionen. I England var siffran ännu högre, 87% ville ha en allians med Frankrike och Sovjetunionen.

 

Hemma-opinionen tvingade till slut, den 25 juli 1939, de engelska och franska regeringarna att acceptera ett sovjetiskt förslag till förhandlingar om en militärallians mellan de tre länderna. Vid den tiden koncentrerade den tyska krigsmakten stora mängder trupper vid den polska gränsen och krigshotet växte för varje dag. Mot detta svarade de polska överstarna i regeringen, att landet kunde besegra vilken invasionsarmé som helst, må det vara från väst eller Sovjetunionen. Sovjetunionen hade aldrig hotat Polen, överstarnas uttalanden var till för nazisterna, de ville visa var de hörde hemma och hoppades på en överenskommelse med Hitler.

 

Den 26 juli 1939, dagen efter att de engelska och franska regeringarna hade gått med på förhandlingar med Sovjetunionen, blev den sovjetiska regeringen kontaktad av Tyskland och erbjuden förhandlingar om ett avtal mellan länderna. Sovjetunionen svarade inte på det tyska förslaget. Nya förslag från Tyskland kom vid flera tillfällen under de följande veckorna, med allt fördelaktigare villkor för Sovjetunionen. Bl.a. att de baltiska staterna var en del av den sovjetiska intressesfären, att inga tyska trupper skulle placeras där. Bakgrunden till det var att i mars 1939 hade Tyskland ockuperat hamnstaden Klaipeda (Memel) i Litauen vilket sågs som ett hot av Sovjetunionen.

 

Förhandlingarna startar

Förhandlingarna mellan Sovjetunionen, Frankrike och England startade äntligen den 12 augusti 1939, samma dag som Frankrikes och Englands delegationer anlände till Moskva. I denna allvarliga situation som då rådde när krigsfaran i Europa ökade för varje dag tog det 18 dagar för Englands och Frankrikes förhandlare att nå Moskva! Västmakternas förhalningstaktik för att lämna Sovjetunionen ensam i kriget mot Nazityskland fortsatte trots hemma opinionen. I Hitlers hotfulla ton mot Polen kunde man läsa att en invasion var nära förestående. Det enda som skulle ha kunnat sätta stopp för Hitlers erövringsplaner var en omedelbar militärallians mellan Sovjet, Frankrike och England, följd av en stark koncentration av trupper från dessa länder vid de tyska gränserna. Men Frankrike och England hade inte bråttom.

 

Inga fullmakter!

När tremaktsförhandlingarna kom igång i Moskva lördagen den 12 augusti 1939 visade det sig att de engelska och franska delegationerna leddes av andra rangens diplomater (den engelska kungens adjutant, amiral Drax och den franska generalen Doumenc) och att de av sina länders regeringar inte hade fått några fullmakter att skriva på en försvarspakt eller några andra överenskommelser med Sovjetunionen! Detta var häpnadsväckande. Vad var det för mening att komma till Moskva utan rätt att godkänna en försvarspakt? Den sovjetiska delegationen som leddes av marskalken Vorochilov, folkommissarier för försvaret hade, av den sovjetiska regeringen, fått fullständig fullmakt att förhandla och skriva under en försvarsallians med England och Frankrike. De engelska och franska delegationernas uppdrag var istället att diskutera ett militärfördrag med Sovjetunionen ”endast som en hypotes”. Det var uppenbart att de hade kommit till Moskva för att förhala förhandlingarna, ytterligare ett drag i västmakternas strävan att få Hitler att anfalla ett ensamt Sovjetunionen. På Sovjetunionens förslag begärde de utländska delegaterna nya fullmakter från sina regeringar redan samma dag. Svaret i denna för världsfredens mycket dramatiska tid, när Hitlers arméer höll på att gruppera sig vid Polens gränser, dröjde tre dagar. När svaret kom den 15 augusti visade det sig att de franska och engelska delegationerna av sina länders regeringar inte hade fått några fullmakter.

 

Under tiden fortsatte förhandlingarna trots allt. Den sovjetiska delegationen hoppades på att få västmakternas regeringar att inse situationens allvar och att Sovjetunionens intentioner om en riktig försvarsallians var fördelaktig för alla tre parterna. För att i praktiken visa detta, lämnade Sovjetunionen under de fortsatta förhandlingarna konkreta förslag på stridskrafter som landet skulle bidra med till försvarsalliansen om Nazityskland skulle starta ett nytt krig i Europa. Från sovjetisk sida skulle 136 divisioner, 5000 tunga kanoner, 9000 tanks och 5000 stridsflygplan delta i ett gemensamt försvar av Polen. Dessutom presenterade Sovjetunionen en krigsplan för de tre makternas samarbete mot Nazityskland. I gengäld ville de sovjetiska representanterna få konkreta förslag på de stridskrafter som Frankrike och England var beredda att sätta in i strid. De sovjetiska representanterna ville också att västmakterna kom överens med sina allierade Polen och Rumänien om att lämna fri lejd för de sovjetiska arméerna att passera genom dessa länder för att bemöta den tyska invasionsarmén.

 

Tysk förberedelser mot Polen

Gentemot de sovjetiska förslaget visade västmakterna inget intresse. Inga konkreta förslag kom från England och Frankrike, bara tidsödande diskussioner om detaljfrågor som t.ex. de tyska styrkorna storlek och dess placering, saker som inte ledde till någon militäröverenskommelse. Dyrbar tid gick till spillo för Sovjetunionen. Under dessa dagar formerade sig den tyska krigsmakt till attack utanför Polen. Kriget var i praktiken oundvikligt och tyskarnas öppna väg mot Sovjet snart en verklighet. I detta läge bestämde sig den sovjetiska regeringen för att acceptera att inleda förhandlingar med Tyskland. Den första kontakten hade tagits den 12 augusti efter det att det stod klart att de engelska och franska delegationerna i Moskva inte hade några fullmakter att förhandla om en militäröverenskommelse med Sovjetunionen. Sovjetunionen öppnade då en diskussion med den tyska regeringen om ett icke-angreppsavtal mellan länderna. Liknande avtal hade de engelska och den franska regeringarna skrivit under med Tyskland 1938. Den sovjetiska regeringen visste att kriget mot Tyskland var oundvikligt och ville vinna värdefull tid för att rusta upp landets försvar. Man hoppades på att ett icke-angrepsavtal skulle ge landet en livsviktig tidsfrist. Det visade sig senare bli så.

 

Slut för trepartsförhandlingarna

Den 22 augusti 1939 kom trepartsförhandlingarna i Moskva mellan England, Frankrike och Sovjetunionen till ett definitivt slut. Den franska delegationens ledare, general Doumenc hade äntligen fått fullmakt att skriva under en militäröverenskommelse med Sovjetunionen vilken han överlämnade till marskalk Vorochilov. Till Frankrikes plötsliga intresse för förhandlingarna (och det nya tyska förslaget till icke-angreppsavtal) måste det faktumet ha bidragit att den japanska imperialismens invasionsarmé i Mongoliet då höll på att bli totalt omintetgjort av de sovjetiska och mongoliska arméerna. Den franska ambassadören var tvungen att medge att från den engelska sidan fanns fortfarande inga fullmakter. Dessutom hade västmakterna inte fått sina allierade Polen och Rumänien att tillåta sovjetiska trupper att gå in i dessa länder för att bemöta den tyska invasionen. Dessa frågor var avgörande. Det är väl att Frankrike tog sitt förnuft till fånga till slut. Men utan England var överenskommelsen inte mycket värd. Frankrike hade, året innan, förrått Tjeckoslovakien i en liknande situation. En annan viktig fråga var Polens och Rumäniens inställning. Från Polens sida hotades Sovjetunionen med krig om den sovjetiska armén kom in i landet till Polens försvar vid en tysk invasion! Polen gick inte längre att rädda. Förhandlingarna i Moskva dog ut utan att de utländska delegationerna visade vilja att lösa någon fråga. Deras ovilja till en gemensam kraftansträngning mot de tyska krigsplanerna sänkte världen i en fasansfull krigseld.

 

Den engelska delegationens brist på fullmakter och totala ointresse vid Moskvaförhandlingarna hade sin förklaring. I mitten av augusti misstänkte den sovjetiska regeringen att England förberedde en fredspakt med Tyskland trots hotet mot Polen. Ny historisk forskning av den engelska författaren L. Mosley har visat att så var fallet. Hitlers högra hand Herman Göring skulle i hemlighet ha flugit till England den 23 augusti där han skulle ha träffat Englands statsminister Chamberlain för de slutgiltiga förhandlingarna. Därför gjorde den engelska delegationen Moskvaförhandlingarna till en ändlös diskussion av meningslösa detaljer. England strävade istället efter att få ihop en gemensam överenskommelse mellan de europeiska imperialistmakterna mot Sovjetunionen. En del uttalanden från den dåvarande USAs ambassadör i London, J. Kennedy, om att USA ”måste ha fria händer i ekonomiska frågor i öst”, pekar på att även USA var införstådd med de pågående förhandlingarna mellan England och Tyskland. Men den sovjetiska politiken gentemot imperialistmakterna kom att slå sönder Englands planer.

 

Icke-angreppsavtalet med Tyskland

En ny förfrågan om att skriva under ett icke-angreppsavtal kom från Tyskland till den sovjetiska regeringen den 20 augusti. Den 22 augusti, efter den franska ambassadörens besked, beslöt sig den sovjetiska regeringen för att säga ja till den tyska förfrågan. Redan dagen efter, den 23 augusti, kom den tyska utrikesminister Ribbentrop till Moskva där han skrev under icke-angreppsavtalet tillsammans med den sovjetiska utrikesminister Molotov. Om detta påstås ibland i den borgerliga pressen att Sovjet var den enda makten som skrev på ett avtal med nazisterna. Det är ren lögn! År 1933 strax efter Hitlers maktövertagande tog England och Frankrike initiativet till en ”Samförstånds och samarbetspakt” med det fascistiska Italien och nazityskland. Polen skrev på en icke-angreppspakt med nazityskland 1934 på inrådan av England. År 1935 skrev England på en engelsk-tysk ”Flottöverenskommelsen” enligt viken den tyska örlogsflottan fick byggas ut så den blev nästan lika stor som Frankrikes. Det var helt i strid med Versailleförhandlingarna. År 1938 skrev England och Frankrike på Münchenöverenskommelsen med Italien och Tyskland som lämnade Tjeckoslovakien i händerna på nazisterna. I september 1938 undertecknade England och Tyskland en deklaration om att aldrig mera gå i krig mot varandra. Detsamma gjorde Frankrike i december. Sovjetunionen var den sista makten att skriva på ett icke-angreppsavtal med nazisterna.

 

Förutom att avstå från angrepp på varandra togs i det sovjet-tyska avtalet beslut på ett antal konkreta frågor som hade med det militära läget mellan Sovjetunionen och Tyskland att göra. Dessa frågor kom i den borgerliga pressen att kallas för ”det hemliga protokollet”. Namnet är till för att misstänkliggöra Sovjetunionen. Givetvis är alltid den största delen av avtal som träffas mellan två olika länder, speciellt under de förhållanden som då rådde, hemliga texter. I det s.k. ”hemliga protokollet” fastställdes en linje mellan Tyskland och Sovjetunionen som skulle åtskilja de två ländernas säkerhetsområden. Linjen gick genom floderna Narew, Vistula och San i Polen. Dessutom fastställdes i avtalet att Tyskland inte skulle skaffa sig inflytande i Finland, Lettland och Estland. Genom detta protokoll sattes en barriär upp tvärs över Centraleuropa som enligt Churchill (1 oktober 1939) ”är absolut nödvändig för Rysslands säkerhet inför det nazistiska hotet. Linjen finns där och en front har bildats i öst som Nazityskland inte vågar attackera”.

 

Curzon linjen

Sovjetunionens intresse för Polens östra områden, öster om den ovannämnda linjen, kommer från Versaillesförhandlingarna efter första världskriget. Vid denna tidpunkt fanns inget Polen. Den polska staten hade upphört att existera 1795 när återstående delen av landet, efter två tidigare delningar, slutgiltig delades upp mellan Preussen, Österrike och Ryssland. Polens sista monark Stanislav II tvingades då att abdikera. 113 års senare, vid förhandlingarna i Versailles 1918, gjordes en överenskommelse att återge polackerna sin stat, att skapa ett nytt Polen. Detta reste vissa problemen i gränsfrågan, speciellt i öst, där under århundradens lopp gränsen hade flyttats efter ländernas maktpositioner för stunden. Vid Versaillesförhandlingarna fick därför den engelska utrikesministern, general Curzon, i uppdrag att bestämma det nya Polens gräns i öst. General Curzon föreslog en gränslinje som gick vid språkgränsen, polska å ena sidan och ukrainska och ryska å andra sidan.

 

 

 

 

Denna Curzon-linje accepterades av alla makter vid förhandlingarna 1918 utom av det nya Polen själv. Den polske ledaren Pilsudski krävde större landområden i öst och tog tillfället att göra territoriella erövringar när det unga Sovjetryssland var fullständigt raserat efter ett fruktansvärt krig och utan möjlighet till ett riktigt försvar. Med franska pengar och franska vapen drog Pilsudski in i Ukraina och Vitryssland och efter långa och invecklade strider och hjälp av franska officerare erövrade han stora områden i dessa länder. Sovjetryssland var tvungen att acceptera en gränsdragning lång öster om Curzon-linjen, långt in i de ukrainska- och rysktalande områdena. Detta skulle spela en roll i den politiska situationen som rådde 1939.

 

Det löjliga kriget

Under den sista veckan i augusti 1939 försökte England komma undan sitt ansvar för Polens svåra situation i hemliga förhandlingar med Tyskland. England försökte få Polen att utan strid ge upp de landområden mellan Ostpreussen och Tyskland som nazisterna hade ställt krav på. Det var en ny överenskommelse på gång av samma typ som hade gjorts i München, som hade lett till Tjeckoslovakiens slakt. Men Polen accepterade inte Englands propåer att ge sig utan krig. Det tyska krigståget mot Polen fortsatte därför att förberedas efter nazisternas planer. Den 1 september 1939 invaderade Tyskland Polen. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Frankrike och England krig mot Tyskland men vidtog inga stridsågärder. Detta trots att England och Frankrike tillsammans med den polska armén hade 173 divisioner och Tyskland enbart 103. I själva gränsområdet mellan Tyskland och Frankrike, hade Frankrike och England 110 divisioner mot 23 tyska men förblev helt inaktiva. Frankrikes och Englands så kallade ”löjliga kriget” hade börjat. Efter Polens fullständiga nederlag och fyra månader av detta ”krig”, hade Frankrike och England fortfarande inte gått i strid! Emellertid deklarerade Frankrikes och Englands regeringar då, i december 1939, sin vilja att skicka en armé på respektive 50.000 och 100.000 man för att kämpa vid Finlands sida i det då pågående vinterkriget mot Sovjetunionen.

 

Vid invasionen av Polen vann den tyska armén snabbt avgörande segrar mot den polska. Den 3 september var tyskarna vid floden Vistula, den 9 september vid huvudstaden Warszawa och den 11 september vid floden San. Den polska armén tvingades till reträtt över hela linjen. Polen var krossat. Det uppstod ett politiskt och militärt tomrum i de östra delarna av Polen. En vecka senare, den 17 september, gick Sovjetunionen in i de delar av Vitryssland och Ukraina som Polen hade lagt beslag på 1920, när Polen inte respekterade Curzon-linjen som gräns till Sovjetryssland. Uppmärksamma att den sovjetiska armén ockuperade endast områdena till öst om Curzon-linjen och inte hela det område som omnämndes som sovjetiskt säkerhetsområde i protokollet till icke-angreppsavtalet. Sovjetunionen förhindrade att Tyskland erövrade de delar av Polen som Polen tidigare rövat från Sovjet.

 

21 månaders frist åt Sovjetunionen

Icke-angreppsavtalet, eller Molotov-Ribbentroppakten som borgerliga media vill benämna det, var ett nödvändigt och riktigt steg i den sovjetiska politiken för fred. Icke-angreppsavtalet sprängde den imperialistiska fronten som England höll på att bygga upp mot Sovjetunionen och tvingade England och Frankrike att ta ställning i den antifascistiska kampen. Avtalet gav 21 månaders frist åt Sovjetunionen, en nödvändig och väl använd tid för landets försvarsförberedelser inför den nazistiska anstormningen. Under dessa månader av mycket hårt arbete växte industriproduktionen i Sovjetunionen med 13% om året, enbart försvarsindustrin växte med 39% om året. Från 1940 till juni 1941 ökade det totala värdet av de statliga materiella reserverna från 4 miljarder rubel till 7,6 miljarder rubel och armén växte till en modern mekaniserad armé med 5 miljoner man i vapen. Icke-angreppsavtalet var en grund för Sovjetunionens möjligheter att krossa Nazityskland och befria världen från det nazistiska barbariet.

 

Mário Sousa

26/8/1999

mario.sousa@telia.com

Tillbaka till första sidan