210902

Vad händer i gränsen mellan Vitryssland och grannländerna Litauen och Polen?


Nästan varje dag rapporterar svensk radio och Tv från Litauen och Polen om problemen med människor från främst Irak och Afghanistan som genom Vitryssland försöker ta sig in i EU genom Litauen och Polen. Inslagen visar människor som har gått till fots långväga med ryggsäker. De svenska journalisternas utsaga är alltid densamma, att Vitrysslands president Alexander Lukasjenko tillåter dessa människor att söka sig till gränsen för att så att säga ge igen för alla sanktioner som EU har bestämt mot Vitryssland.
Som vanligt när det gäller Vitryssland är journalisternas utsaga en sak och sanningen en hel annan sak. Det som händer är att ett antal människor från främst Irak och Afghanistan har ansökt och fått turistvisum till Vitryssland. Inte märkvärdigt, de som nekas visum till Vitryssland är i stort sett enbart kriminella och fascister. En gång i Vitryssland väljer dessa människor att leta upp gränsen till Litauen eller Polen för att där ansöka politisk asyl i Europeiska Unionen, den egentliga syften med deras resa. Enligt EU-lagen har de rätt att göra så. Lagen säger att varje människa som kommer till gränsen med EU har rätt att få sin ansöka om politisk asyl provad. Men EU-lagen är en sak, praktiken en annan.
När människorna passerat gränsen till Litauen och Polen har de misshandlats och tvingats tillbaka till Vitryssland av Litauens och Polens gränspoliser och arméer.
De vitryska nyhetsbyråer har flera gånger visat den pågående misshandeln av asylsökande men den svenska eller västerländska media tiger. Misshandeln av de som söker asyl i Litauen och Polen har pågått i över en månad, grupper av människor, familjer med småbarn, men den svenska media har inte sett eller hört något.
I början på augusti lastade den litauiska gränspolisen av en avsvimmad gravid kvinna som de inte tillät ta sig in i Litauen. Det kan du se i följande filmen. Ingen i väst reagerade.
Den 7:e augusti 2021 påträffade den vitryska gränspolisen vid gränsen till Litauen en blodande avsvimmad man med tecken på kraftig misshandel. Mannen kördes omedelbart till närmaste sjukhuset men hans liv kunde inte räddas. En undersökning på plats visade att manen kom blodande från gränsen till Litauen. Uppenbarligen hade mannen misshandlats av den litauiska gränspolisen och sparkats in åter i Vitryssland. En rå misshandel över hela kroppen, som presidenten Lukasjenko sa, bara fascister kan göra så åt en människa.
I följande video, tyvärr på ryska, kan man se hur litauiska och polska gränspoliser och armén gång på gång misshandlar asylsökande och hur de på ett inhumant sätt behandlar de som lyckas komma in i dessa länder. De stängs in i koncentrationslägren med stor brist på mat och vatten. Allt emot EU-lagen och FN:s krav på dessa asylsökande ska respekteras och behandlas väl.
I denna video kan man se den misshandlade döda irakiska mannen vid minut 2,00 – 2,12; 2,59 – 3,03; 3,33 – 3,38. Man kan också se hans bror, minut 8,15 – 8,25, som bjöds in av den vitryska regeringen för att ta del av omständigheterna över mannens död och ta hem kroppen. Jag varnar för obehagliga bilder!

https://www.youtube.com/watch?v=Tdgw8JfVawA

 

Mario Sousa